Ang kalaban sa isang inuman

12 Pages·2015·2.74 MB

larynx. Sa kalkulasyon, 50 gramo ng alcohol isang araw (3 tungga) ay nagpapataas Mas

by None

Similar Free eBooks